Przewagi prywatnego rozstrzygania sporów

FPG– W przypadku procesu sądowego zwykle jedna strona jest wygrana, a druga przegrana. Z mediacji każdy wychodzi wygrany. W numerze 11 z 2022 r. magazynu ekonomiczno-społecznego „Forum Polskiej Gospodarki” został opublikowany – zaanonsowany na okładce – mój wywiad z mediatorem Szymonem Stypczyńskim pt. Przewagi prywatnego rozstrzygania sporów.