Zielony Ład. Kto zawinił?

Politycy PiS gardłują, że unijny Zielony Ład jest groźny dla rolnictwa i całej gospodarki, a sami przyłożyli do niego rękę. W 13 numerze tygodnika „Do Rzeczy” z 2024 r. został opublikowany – zaanonsowany na okładce – mój artykuł pt. Zielony Ład. Kto zawinił?