Miliardami euro UE nie zmieni praw fizyki, bo one są nieprzekupne

Unia Europejska promuje technologie, które są bardzo kosztowne i nie mają sensu technicznego, a z punktu widzenia fizyki są niemożliwe do realizacji. W numerze 12 z 2023 r. - 1 z 2024 r. magazynu ekonomiczno-społecznego „Forum Polskiej Gospodarki” został opublikowany - zaanonsowany na okładce - mój wywiad z prof. dr. hab inż Władysławem Mielczarskim pt. Miliardami euro UE nie zmieni praw fizyki, bo one są nieprzekupne.

Odblokowanie dotacji nie jest korzystne

Pomijając nawet absurdalne żądania Brukseli w kwestiach tzw. kamieni milowych, które uderzą nas po kieszeniach i odbiorą nam sporo wolności, więcej dotacji z Unii Europejskiej oznacza większe wydatki publiczne, większe zadłużenie publiczne, większe marnotrawstwo pieniędzy Polaków, większą władzę polityków i urzędników, większy interwencjonizm państwowy, większą korupcję, większe zakłócenia na rynku i nieuczciwą konkurencję pomiędzy podmiotami gospodarczymi. To wszystko z kolei spowoduje mniejszą efektywność gospodarki, a przez to wolniejszy wzrost dobrobytu i bogactwa. W serwisie FPG24 został opublikowany mój artykuł pt. Odblokowanie dotacji nie jest korzystne.

Wiatraki nigdy nie zastąpią węgla

Nawet gdyby farm wiatrowych i fotowoltaicznych było sto razy więcej, niż jest (co z powodu ograniczonej powierzchni kraju nie jest możliwe), to nadal potrzebne byłyby elektrownie konwencjonalne, które są w stanie wygenerować 100 proc. zapotrzebowania na energię. W przeciwnym razie braki energii byłyby na porządku dziennym. W serwisie FPG24 został opublikowany mój artykuł pt. Wiatraki nigdy nie zastąpią węgla.

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania