Wydatki publiczne

W 2021 r. wydatki publiczne wynoszą ok. 1085,1 mld zł (46% PKB), co oznacza, że sektor publiczny wydaje 34 408 zł na sekundę, 123 869 829 zł na godzinę i 2 972 875 890 zł na dzień.

W 2020 r. wydatki publiczne wynoszą ok. 1014 mld zł, co oznacza, że sektor publiczny wydaje 32 066 zł na sekundę, 115 437 158 zł na godzinę i 2 770 491 803 zł na dzień. Są to dane opinii Kancelarii Senatu o ustawie budżetowej na rok 2020 – sprzed uruchomienia wydatków związanych z koronawirusowym kryzysem.

W 2019 r. wydatki publiczne wynoszą ok. 911,4 mld zł, co oznacza, że sektor publiczny wydaje 28 899 zł na sekundę,  1 733 957 zł na minutę, 104 037 409 zł na godzinę i 2 496 897 808 zł dziennie.

W 2018 r. wydatki publiczne wynoszą ok. 860 mld zł, co oznacza, że sektor publiczny wydaje 27 270 zł na sekundę, 98 173 516 zł na godzinę i 2 356 164 383 zł na dzień.

W 2016 r. wydatki publiczne wyniosą 781,6 mld zł, co oznacza, że sektor publiczny wydaje 24 717 zł na sekundę, 1 482 999 zł na minutę, 88 979 962 zł na godzinę i 2 135 519 100 zł na dzień.

W 2015 r. wydatki publiczne wyniosą 758,4 mld zł, co oznacza, że sektor publiczny wydaje 24 049 zł na sekundę, 1 442 922 zł na minutę, 86 575 342 zł na godzinę i 2 077 808 219 zł na dzień.

W 2014 r. wydatki publiczne wyniosły 741,1 mld zł, czyli były wyższe o 2,1% od wydatków publicznych w 2013 r., które szacowano na 725,9 mld zł.

Planowane pierwotnie na 2013 r. wydatki publiczne miały wynieść 734,5 mld zł. W 2012 r. wydatki publiczne wyniosły 714,9 mld zł, podczas gdy w 2008 r., w 2009 r., w 2010 r. i 2011 r. wyniosły odpowiednio 534 mld zł, 588,6 mld zł, 647,9 mld zł i 673,1 mld zł. Oznacza to zwiększenie w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego wydatków publicznych o 41,8 mld zł, czyli o 6,2 proc.

W 2014 r. sektor publiczny wydawał:

23 500 zł na sekundę (w 2013 r. – 23 291 zł, w 2012 r. – 22 607 zł, w 2011 r. – 21 285 zł, w 2010 r. – 20 545 zł, w 2009 r. – 18 664 zł, a w 2008 r. – 16 887 zł),

1 410 007 zł na minutę (w 2013 r. – 1 397 340 zł, w 2012 r. – 1 356 443 zł, w 2011 r. – 1 277 133 zł, w 2010 r. – 1 232 686 zł, w 2009 r. – 1 119 863 zł, a w 2008 r. – 1 013 206 zł),

84 600 454 zł na godzinę (w 2013 r. – 83 847 019 zł, w 2012 r. – 81 386 612 zł, w 2011 r. – 76 627 960 zł, w 2010 r. – 73 961 183 zł, w 2009 r. – 67 191 781 zł, a w 2008 r. – 60 792 350 zł),

2 030 410 900 zł dziennie (w 2013 r. – 2 012 328 700 zł, w 2012 r. – 1 953 278 688 zł, w 2011 r. – 1 839 071 038 zł, w 2010 r. – 1 775 068 400 zł, w 2009 r. – 1 612 602 740 zł, a w 2008 r. – 1 459 016 393 zł).

Oznacza to, że w 2012 r. przeciętny Polak, włączając w to niemowlaków, bezrobotnych i emerytów, płacił podatki i różnego typu składki w wysokości ponad 19 200 zł (w 2011 r. – 17,7 zł, w 2010 r. – 16,8 tys. zł, w 2009 r. – 15,4 tys. zł, a w 2008 r. – 14,3 tys. zł) rocznie, czyli ponad 1600 zł (w 2011 r. – prawie 1500 zł, w 2010 r. – ponad 1400 zł, w 2009 r. około 1300 zł, a w 2008 r. – około 1200 zł) miesięcznie.

Na Polaka pracującego w 2012 r. przypadało ponad 45,2 tys. zł (w 2011 r. – ponad 43 tys. zł, w 2010 r. – 38,6 tys. zł, w 2009 r. – 35,4 tys. zł, a w 2008 r. – 33 tys. zł) rocznie, czyli ponad 3770 zł (w 2011 r. – 3590 zł, w 2010 r. – ponad 3200 zł, w 2009 r. – 2950 zł, a w 2008 r. – 2750 zł) miesięcznie!

Gdyby nie było wydatków publicznych, w 2012 r. każdy pracujący Polak byłby bogatszy średnio o prawie 3800 zł miesięcznie (wyższe zarobki i niższe ceny)! To tak jakby pracownik zarabiający średnią krajową, czyli ponad 2600 zł netto, zarabiał 6400 zł miesięcznie.

To nie wszystko. Zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. prawdopodobnie przekroczyło 1 bilion zł (na koniec 2011 r. wyniosło około 812,3 mld zł, na koniec 2010 r. – 765,8 mld zł, na koniec 2009 r. – 658,8 mld zł), czyli podwoiło się w porównaniu z 2007 r., kiedy wynosiło około 502 mld zł. Oznacza to, że poprzez kredyty sektora publicznego przeciętny Polak zadłużony jest już na ponad 26 tysięcy zł (prawie 22 tys. zł na koniec 2011 r., na koniec 2010 r. – ok. 20 tys. zł, na koniec 2009 r. – 17,3 tys zł)!

W 2011 r. wydatki publiczne stanowiły 46,6 proc. PKB, podczas gdy w 2009 r., 2008 r. i 2007 r. wynosiły odpowiednio: 44,5 proc., 42 proc. i 41,5 proc. PKB. W 2012 r. wydatki publiczne stanowią ok. 46,1 proc. PKB, który średniorocznie wyniesie ok. 1550 mld zł.

Dochody publiczne, które w 2008 r. wynosiły 514 mld zł, w 2009 r. 539,7 mld zł, w 2010 r. 558,6 mld zł, a w 2011 r. 609,8 mld zł, w 2012 r. wzrastają do 668,4 mld zł.

Dochody budżetu państwa w 2011 r. zaplanowano na poziomie 273,3 mld zł (w 2010 r. – 249,6 mld zł), a wydatki – 313,5 mld zł (w 2010 r. – 301,2 mld zł). W 2012 r. dochody budżetu zaplanowano na poziomie 293,8 mld zł, a wydatki – 328,8 mld zł.

Komentowanie jest zamknięte.

web stats stat24