Teksty o Unii Europejskiej


 1. 10 years of Poland in European Union
 2. Dotacje? Nie biorę! - artykuł w „Polsce Niepodległej”
 3. Śladem unijnego marnotrawstwa – artykuł w „Najwyższym Czasie!”
 4. 10 lat w Unii – artykuł w „Najwyższym Czasie!”
 5. Chorwacja w Unii – artykuł w „Najwyższym Czasie!”
 6. Zabijanie konkurencji – wywiad w „Najwyższym Czasie!”
 7. Zlikwidować eurobudżet! – artykuł w „Najwyższym Czasie!”
 8. Nie słuchać Unii! – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 9. Jak karze Unia – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 10. W pułapce unii bankowej – artykuł w „Naszym Dzienniku”
 11. Pakiet fiskalny zabiera suwerenność finansową – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 12. Kontrowersje ws. referendum – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 13. Wielka Brytania poza UE – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 14. Polska dołoży do dotacji 45,5 mld złotych – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 15. Włochy kolejnym klockiem domina? – artykuł w „Naszym Dzienniku”
 16. Słono zapłacimy za prezydencję w UE – artykuł w „Naszym Dzienniku”
 17. Unia uderza we własnych obywateli – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 18. Pierwszy szczyt energetyczny UE – artykuł w „Pracodawcy”
 19. Długi niszczą strefę euro – artykuł w „Opcji na Prawo”
 20. Budżetowy pat – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 21. Ogrzewanie ciepłem wód kopalnianych – artykuł w „Pracodawcy”
 22. Zabawa Unii w pomoc – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 23. Demokracja po unijnemu – artykuł w „Opcji na Prawo”
 24. Co zmienia traktat lizboński? – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 25. Uniodrożyzna – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 26. Unijna propaganda – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 27. Polska biurokracja pożera unijne dotacje – wywiad w „Forum Samorządowym”
 28. 10 unijnych mitów – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 29. W perspektywie długoterminowej znaczenie UE spadnie – artykuł w „Prawie Europejskim w Praktyce”
 30. Unijne absurdy rybne - artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 31. Prawda i fałsz o dotacjach z UE – wykład
 32. Plan anty-Marshalla – rzeczywiste koszty unijnych dotacji we „Wprost”
 33. Sprostowanie na temat „Planu anty-Marshalla
 34. Szpiegowskie dotacje – o dotacjach z UE w „Najwyższym CZAS-ie!”
 35. List dotyczący UE
 36. Krytyka dotacji z UE – artykuł w „Najwyższym CZAS-ie!”
 37. Natomiast tutaj jest mój artykuł o dotacjach unijnych w języku czeskim
 38. Esej na konkurs „Nowa Unia Europejska”

Szpiegowskie dotacje*

We współczesnym obrocie gospodarczym pierwszorzędną rolę odgrywa informacja. Wywiady gospodarcze zarówno krajów jak i poszczególnych przedsiębiorstw poszukują między innymi danych o kondycji ekonomicznej firm, ich osiągnięciach technicznych, planowanych działaniach. Na tej podstawie podejmowane są strategiczne decyzje gospodarcze zarówno zarządów firm konkurencyjnych jak i podmiotów publicznych zajmujących się sprawami gospodarczymi. Tymczasem wystarczy bliżej przyjrzeć się wnioskom o dotacje z Unii Europejskiej dla podmiotów gospodarczych i załącznikom do tych wniosków, a oczywiste staje się, że cała ta hucpa z systemem dotacji unijnych służy oprócz propagandy głównie jednemu celowi: jest to najzwyczajniejsze szpiegostwo gospodarcze.

Władze w Brukseli wypłacają dotacje, które w rzeczywistości są niewiele warte (na przykład Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dysponuje kwotą 56,6 mln EURO, z czego 71% pochodzi z Unii Europejskiej, co stanowi jedynie 0,04% budżetu całej Unii, a 29% pochodzi z polskich środków publicznych), a w zamian otrzymują bezcenne informacje i dane o poszczególnych przedsiębiorstwach oraz na temat gospodarki danego kraju. Większość z tych informacji w normalnych wolnorynkowych warunkach nigdy nie są przez firmy przekazywane podmiotom zewnętrznym, szczególnie jeśli chodzi o ich planowanie inwestycyjne, prognozowanie swoich dochodów, zysków, zatrudnienia czy zwiększenia produkcji a także danych technicznych czy informacji o dostawcach i swoich klientach. Dzięki marnym ochłapom w postaci dotacji, które wynoszą od 2.000 EURO do 50.000 EURO dla jednego przedsi

Komentowanie jest zamknięte.

web stats stat24