STULECIE KŁAMCÓW

Waldemar Łysiak jest jednym z niewielu współczesnych pisarzy o poglądach prawicowych w najlepszym tego słowa znaczeniu. Do 1989 roku we wszystkie jego książki ingerowała cenzura, musiał je wydawać pod różnymi pseudonimami. Znany jest między innymi z powieści „Dobry”, „Statek”, szeregu książek o epoce Napoleona a także z albumów „Malarstwo Białego Człowieka”.

W tym roku ukazała się jego najnowsza książka (pisana do kwietnia 2000) pod tytułem „Stulecie kłamców”. Łysiak przedstawia w niej naszą (XX-wieczną) zakłamaną przez media i polityków rzeczywistość. Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej autor odsłonił kłamstwa ogólnoświatowe, w drugiej kłamstwa dotyczące Polski a część trzecia to kłamstwa propagandy NATO-wskiej odnoszące się do wojny w Kosowie. Pisarz bez skrupułów krytykuje między innymi mit demokracji budującej świetlaną przyszłość i pragnącej ogólnoświatowego pokoju, tzw. tolerancję (rozwiązłość seksualna i uprzywilejowanie homoseksualistów prowadzące do rozpadu rodziny), dekolonizację powodującą jeszcze większe ubóstwo Murzynów, tzw. polityczną poprawność, szerzące się lewactwo, a nawet hołubiony sport, którego skutkiem uprawiania często jest kalectwo a nie zdrowie jak głosi propaganda mediów. Odkrywając prawdę o wojnie w Kosowie Łysiak cofa się do historii i muzułmańskich Albańczyków (udowadnia, że UCK to mafia narkotykowa uprawiająca terroryzm) przedstawia jako agresorów a chrześcijańskich  Serbów jako patriotów broniących swojej ojcowizny. Całość okraszona jest wieloma rycinami i sentencjami, między innymi cytat z „Main Kampf” Adolfa Hitlera: „Wielka masa ludzka łatwiej padnie ofiarą wielkiego kłamstwa niż drobnego fałszu”.

Łysiak ze swoimi poglądami przedstawionymi w „Stuleciu kłamców” trafia w dziesiątkę. Otwiera oczy na wiele fałszerstw i zakłamań serwowanych opinii publicznej codziennie przez tzw. intelektualistów, polityków i dziennikarzy. Jednak moim zdaniem w książce zabrakło zdemaskowania jeszcze dwóch wielkich oszustw XX wieku: poglądu, że najlepszy ustrój ma socjaldemokratyczna Unia Europejska (vide: kurs euro w stosunku do dolara) i kłamstwa o tym, że Żydzi nie mają decydującego wpływu na politykę światową.

Jedna odpowiedź to “Stulecie kłamców”

Zostaw odpowiedź

web stats stat24