Duch Misesa*

Wreszcie, po 58 latach od pierwszego wydania, staraniem rodzimego Instytutu Misesa wydane zostało w Polsce „Ludzkie działanie”, znakomite dzieło profesora Ludwiga von Misesa, wybitnego przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii. Jest to jedna z najważniejszych książek, jakie napisano w obronie cywilizacji, wolnego rynku i zdrowego rozsądku, odtrutka na fałsz ideologii socjalistycznej. Od tej pory żaden szanujący się ekonomista czy polityk nie może twierdzić, że Brytyjczyk John Maynard Keynes miał rację, głosząc swoje interwencjonistyczne teorie ekonomiczne, które w praktyce przyniosły biedę wielu krajom na świecie. Profesor Mises kompetentnie i klarownie wyjaśnia zawiłości świata prakseologii i gospodarki. Doskonała lektura dla każdego myślącego.

* Skrócona wersja tej recenzji ukazała się w rubryce „Od hitu do kitu” w nr 39 „Wprost” z 2007 r.

Zostaw odpowiedź

web stats stat24