Moje propozycje na szybki rozwój Polski:

1. Zmniejszenie biurokracji: likwidacja agencji rządowych, funduszy celowych, połowy ministerstw, uszczuplenie drugiej połowy ministerstw, zmniejszenie lub likwidacja terenowych urzędów państwowych, zmniejszenie liczby posłów do 120 i radnych, likwidacja senatu.

2. Radykale zmniejszenie podatków: 10% podatek liniowy dla osób fizycznych z likwidacją ulg , likwidacja podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszenie VATu do 10%, likwidacja wszystkich akcyz i ceł, likwidacja podatku od spadków i darowizn.

3. Szybka prywatyzacja wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Nie tworzyć holdingów typu POLSKI CUKIER czy POLSKIE HUTY, ale prywatyzować, choćby za symboliczną złotówkę. Likwidacja monopoli np. TP SA., PKP.

4. Likwidacja państwowych dotacji i subwencji do wszystkiego.

5. Legalizacja prostytucji i handlu narkotykami, co równocześnie przyczyni się do mocnego osłabienia mafii i zmniejszenia przestępczości.

6. Zakaz finansowania partii politycznych z budżetu.

7. Likwidacja wszystkich ograniczeń w handlu krajowym i z zagranicą.

8. Prywatyzacja służby zdrowia..

9. Likwidacja zasiłków dla bezrobotnych i całej pomocy społecznej – jest to zadanie dla fundacji prywatnych i kościołów a nie dla nieudolnego państwa.

10. Wojsko zawodowe – o wiele mniejsze koszty a lepsze jakościowo.

11. Prywatyzacja szkolnictwa. Wprowadzenie bonu do szkół, co spowoduje konkurencję między szkołami i dzięki temu zmniejszy koszty.

12. Urynkowienie kultury – likwidacja dotacji dla kultury.

13. Likwidacja Kodeksu pracy, związki zawodowe na prawach stowarzyszeń.

14. Likwidacja ZUSu, Pozostawienie tylko prywatnych instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.

Zostaw odpowiedź

web stats stat24