Niezależne media czy propagandowe tuby do wynajęcia?

logo kurier obywatelskiPieniądze publiczne wydawane na reklamy pogłębiają uzależnienie i brak obiektywizmu w przekazywanych informacjach. Ma to niewiele wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem, a media stały się narzędziem, za pomocą którego rządzący manipulują coraz bardziej ogłupiałym społeczeństwem. Jednak trzeba sobie uświadomić, że nie ma w tym nic niezwykłego. Dziennikarze sprzedają się władzy tak samo, jak dotowani z budżetu albo funduszy unijnych artyści czy naukowcy. Bo problemem jest to, że pieniądze publiczne w ogóle są wydawane na takie cele. W serwisie Kurier Obywatelski został opublikowany mój artykuł pt. Niezależne media czy propagandowe tuby do wynajęcia?

 

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24