logo fpgWbrew temu, co się nam wmawia, dobrobytu nie wybuduje się dzięki demokracji, ale dzięki wolności gospodarczej. W serwisie FPG24 został opublikowany mój felieton pt. Dobrobyt jest determinowany przez ustrój gospodarczy, nie polityczny.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24