Unia Europejska nienawidzi samochodów

Najwyższy Czas!W numerze 49-50 tygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany mój wywiad z Lechem Kędzierskim, wiceprezesem Partii Kierowców pt. Unia Europejska nienawidzi samochodów.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24