Bałamucono nas całkowicie inaczej

logo fpgIdeą Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, była wyrastająca z korzeni chrześcijańskich koncepcja wspólnoty narodów Europy. Ten francuski mąż stanu, wynoszony teraz na ołtarze, był stanowczym przeciwnikiem budowy superpaństwa, gdyż uderza ono w różnorodność i tożsamość narodów. W serwisie FPG24 został opublikowany mój felieton pt. Bałamucono nas całkowicie inaczej.
 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24