Ekofanatyzm sięga zenitu

Polonia ChristianaOficjalnie w imię rozwiązywania problemów klimatycznych, a w rzeczywistości w imię lewicowych urojeń i z powodu chęci polityków do coraz bardziej drobiazgowej ingerencji w życie ludzi i odbierania im resztek wolności na rozwijającą się dotychczas bardzo sprawnie branżę lotniczą nakładane są coraz bardziej absurdalne regulacje. W 81 numerze magazynu „Polonia Christiana” z 2021 r. został opublikowany mój artykuł pt. Ekofanatyzm sięga zenitu.

Ponadto w numerze jest moja rozmowa z ks. Włodzimierzem Siekiem SVD, wikariuszem generalnym diecezji Świętego Józefa w Irkucku na Syberii pt. Dziesięć milionów kilometrów.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24