Pisowskie fundusze

Najwyższy Czas!Rząd Zjednoczonej Prawicy zwiększył finansowanie organizacji pozarządowych z podatków, a sposób rozdysponowywania tych pieniędzy budzi liczne kontrowersje. W numerze 21-22 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany – wyróżniony w spisie treści – mój artykuł pt. Pisowskie fundusze.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24