Czy rządzą nami sabotażyści?

Najwyższy Czas!W ramach aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej w październiku 2020 roku Rada Ministrów przyjęła program ministra klimatu, zgodnie z którym zostaną zlikwidowane wszystkie węglowe elektrownie zawodowe. Problem w tym, że do nich mamy paliwo na najbliższe 500 lat, a na ich miejsce, z powodów politycznych i ideologicznych, zostają zbudowane elektrownie gazowe i jądrowe, do których gaz i uran będziemy kupować za granicą. Ruch ten ma rzekomo… zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. W numerze 17-18 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany mój artykuł pt. Czy rządzą nami sabotażyści?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24