Nadciąga katastrofa energetyczna

Najwyższy Czas!Polityka polskich władz, które posłusznie realizują szkodliwe wytyczne Unii Europejskiej, doprowadzi do zapaści systemu energetycznego w kraju. W numerze 15-16 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany mój artykuł pt. Nadciąga katastrofa energetyczna.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24