Nowy haracz od reklamy

Najwyższy Czas!W numerze 9-10 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany mój artykuł pt. Nowy haracz od reklamy.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24