Lockdown, czyli nowy komunizm

Najwyższy Czas!W numerze 1-2 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2021 r. został opublikowany – zaanonsowany na okładce – mój artykuł pt. Lockdown, czyli nowy komunizm.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24