Fałszywi prorocy

Najwyższy Czas!W numerze 45-46 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. Fałszywi prorocy.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24