Dlaczego rząd likwiduje ulgę abolicyjną?

Forum Polskiej GospodarkiW numerze 5 z 2020 r. konserwatywnego magazynu ekonomiczno-społecznego „Forum Polskiej Gospodarki”, który jest comiesięcznym dodatkiem do tygodnika „Do Rzeczy”, został opublikowany – zaanonsowany na okładce – mój artykuł pt. Dlaczego rząd likwiduje ulgę abolicyjną?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24