Polska kolonią Zachodu

Najwyższy Czas!W numerze 43-44 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. Polska kolonią Zachodu.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24