Kłamstwo budżetowego deficytu

Najwyższy Czas!W numerze 39-40 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany – zaanonsowany na okładce – mój artykuł pt. Kłamstwo budżetowego deficytu.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24