Lewacki niedorzecznik?

Najwyższy Czas!W numerze 37-38 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. Lewacki niedorzecznik?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24