UE nie służy polskiemu rolnictwu

Najwyższy Czas!W numerze 35-36 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. UE nie służy polskiemu rolnictwu.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24