Biografia Fiedlera

Bojarski-FiedlerWładza ludowa nie dawała mu dolarów, które zarabiał za zagraniczne wydania swoich książek. Dostawał tylko bony czy talony. Więc prosił Cyrankiewicza, czy mógłby odkupić te honoraria na poczet kosztów wyprawy. Premier poparł ten zamysł. Zależało mu na tym, żeby pokazał, jak w Indochinach do władzy dochodzą komuniści – to tylko część peerelowskich absurdów, z jakimi musiał zmagać się podróżnik i pisarz Arkady Fiedler. Jego książki musiały potępiać imperializm państw zachodnich i chwalić komunistyczną rewolucję. W przeciwnym wypadku nie tylko nie zostałyby wydane, ale pisarz nawet nie mógłby liczyć na otrzymanie od władz paszportu i dewiz. W II RP nie miał takich problemów. Piotr Bojarski – autor znakomitej biografii – pisze, że Arkady Fiedler choć nigdy nie zapisał się do PZPR, to pod koniec swojego długiego życia (niemal 91 lat) poparł jednak gen. Jaruzelskiego i był członkiem PRON. Jego najstarszy syn natomiast przez trzy kadencje był posłem PO. Widać, że autor włożył w książkę dużo pracy. I efekty są. Sam Fiedler żył w trudnych czasach – najpierw w zaborze pruskim, potem brał udział w powstaniu wielkopolskim, dalej była wojna bolszewicka oraz I i II wojna światowa a w końcu PRL.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24