Nie będzie darmowego paliwa

NCz 21-22.20W numerze 21-22 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. Nie będzie darmowego paliwa.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24