Cukrowy faszyzm

Najwyższy Czas! W numerze 13-14 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2020 r. został opublikowany mój artykuł pt. Cukrowy faszyzm.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24