Terrorystyczne szaleństwo ekologizmu

Najwyższy CZAS!W numerze 49-50 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2019 r. został opublikowany, zaanonsowany na okładce, mój artykuł pt. Terrorystyczne szaleństwo ekologizmu.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24