Polska traci, Rosja zyskuje

Do RzeczyBeneficjentem unijnej polityki energetyczno-klimatycznej jest… Rosja. W 42 numerze tygodnika „Do Rzeczy” z 2019 r. został opublikowany mój artykuł pt. Polska traci, Rosja zyskuje.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24