Koszty dalszego członkostwa w UE

Najwyższy CZAS!W numerze 29-30 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2019 r. został opublikowany, zaanonsowany na okładce, mój artykuł pt. Koszty dalszego członkostwa w UE.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24