Czy można odmówić dotacji?

m_TCdotacjeARTW portalu wSensie.pl został opublikowany mój artykuł pt. Czy można odmówić dotacji?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24