ankietaFundacja im. Zygmunta Starego wydała drukiem ankietę pt. Co my, polscy obywatele, możemy zrobić dla pojednania narodowego i zbudowania zgody społecznej? Jestem jedną z osób, która wypowiedziała się w ankiecie.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24