Tak upokarza socjalizm

Najwyższy CZAS!W numerze 13-14 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2019 r. został opublikowany mój artykuł pt. Tak upokarza socjalizm.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24