Samorządowe media tubą propagandową władzy

Najwyższy CZAS!W numerze 7-8 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2019 r. został opublikowany mój artykuł pt. Samorządowe media tubą propagandową władzy.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24