Pracujemy na naszych okupantów

m_zus2901W portalu wSensie.pl został opublikowany mój artykuł: Pracujemy na naszych okupantów.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24