Biurokracja wydaje 28 899 zł na sekundę!

m_biurokracja2201W portalu wSensie.pl został opublikowany mój artykuł: Biurokracja wydaje 28 899 zł na sekundę!

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24