Interes na prądzie

Do Rzeczy 49.18W numerze 49 tygodnika „Do Rzeczy” z 2018 r. został opublikowany mój artykuł pt. Interes na prądzie. Czy Polaków czeka ubóstwo energetyczne? W moim tekście przekonuję, że za wzrost cen energii elektrycznej odpowiada unijna polityka energetyczno-klimatyczna.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24