Dobro zwierząt czy ludzi?

Polonia Christiana W nr 63 dwumiesięcznika „Polonia Christiana” z 2018 r. został opublikowany, zaanonsowany na okładce, mój artykuł pt. Dobro zwierząt czy ludzi?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24