Tak się wychodzi na biznesie z państwem

Najwyższy CZAS!W numerze 21-22 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2018 r. został opublikowany mój artykuł pt. Tak się wychodzi na biznesie z państwem.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24