Dotacje szkodliwe jak pomoc humanitarna

Najwyższy CZASW numerze 13-14 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2018 r. został opublikowany mój artykuł pt. Dotacje szkodliwe jak pomoc humanitarna.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24