Cytat w Pro Fide Rege et Lege

Pro FideMoja książka „Prawicowa koncepcja państwa” jest cytowana w artykule Marcina Jendrzejczaka pt. „Widzialna ręka państwa. Interwencjonizm według szkoły austriackiej i keynesizmu”, który został opublikowany w numerze 77/78 półrocznika „Pro Fide Rege et Lege” z 2017 r.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24