Tak Unia zamyka usta mediom

Magna PoloniaW nr 7 czasopisma społeczno-politycznego „Magna Polonia” z 2018 r. został opublikowany, zaanonsowany na okładce, mój artykuł pt. Tak Unia zamyka usta mediom.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24