Tak (nie) działa „500 plus”

Najwyższy CZAS!W numerze 32-33 tygodnika “Najwyższy Czas!” z 2017 r. został opublikowany mój artykuł pt. Tak (nie) działa „500 plus”.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24