Ostry spadek inwestycji po euroakcesji

Najwyższy CZAS!W numerze 30-31 tygodnika “Najwyższy Czas!” z 2017 r. został opublikowany mój artykuł pt. Ostry spadek inwestycji po euroakcesji. Tytuł został zmieniony przez redakcję i jest nieco wprowadzający w błąd. Mój tytuł brzmiał: Po wejściu do UE inwestycje w Polsce spadły!

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24