Jak działa system unijnych grantów?

Najwyższy Czas!W numerze 41-42 dwutygodnika “Najwyższy Czas!” z 2016 r. został opublikowany mój artykuł: Jak działa system unijnych grantów?

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24