2 artykuły w Najwyższym CZAS-ie!

Najwyższy CZAS!W numerze 51-52 tygodnika “Najwyższy Czas!” z 2015 r. zostały opublikowane, zaanonsowane na okładce, dwa moje artykuły: I tak zapłacą konsumenci oraz Klienci zapłacą podatek.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24