2 artykuły w „Najwyższym Czasie!”

Najwyższy Czas!W podwójnym numerze 51-52 tygodnika “Najwyższy Czas!” z 2014 r. zostały opublikowane moje dwa artykuły: Państwo wypiera rynek (tutaj jest komentarz Grzegorza Jaszczury) oraz Państwo nie jest dla obywateli. Teksty będą dostępne w przyszłości. Już są dostępne.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24