Duża rodzina – dobry konsument i podatnik

Na portalu Gmina dla Rodziny został opublikowany mój artykuł Duża rodzina – dobry konsument i podatnik.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24