Granice władzy agencji ratingowych

Na łamach „Naszego Dziennika” (nr 273 z 26-27 listopada 2011 r.) został opublikowany mój artykuł Granice władzy agencji ratingowych.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24