Kontrowersje ws. referendum

W nr 47 tygodnika “Najwyższy CZAS!” z 2011 r. został opublikowany mój artykuł Kontrowersje ws. referendum. Tekst będzie dostępny za 2 tygodnie. Już jest dostępny.

 

Zostaw odpowiedźweb stats stat24